Доставка и рекламация

 

Доставка на поръчани продукти от сайта https://www.astroluckcreating.com се извършва до посоченият адрес от ПОТРЕБИТЕЛЯ в рамките на 2-4 работни дни от дата на приемане на поръчката. 

 

Доставката се извършва от избрана от потребителя куриерска фирма, като заплаща куриерската такса. 

 

Всички такси са описани допълнително и не се включват в обявената цена на продукта. 

 

Рекламация и връщане на поръчка

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати на МАГАЗИНА или да върне обратно стоките с ненарушена опаковка (вътрешна и външна), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ е информирал МАГАЗИНА за отказа си от договора.

Срокът се счита за спазен, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпрати обратно стоките на МАГАЗИНА преди изтичането на 14-дневния срок.

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

При упражняване правото на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА.

 

Несъответствия на стоките и рекламации

 

При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, МАГАЗИНЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

В случай на липсващи стоки, констатирани от ПОТРЕБИТЕЛЯ при получаване на поръчката, МАГАЗИНЪТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ откаже замяна на продуктите, МАГАЗИНЪТ възстановява съответната сума.

При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител на телефон 0877/663 410 . При констатация на дефектен продукт, МАГАЗИНЪТ се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, 

може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.